WIreguard tillåt lokalt nätverk och skapa kill switch - Linux Fedora

Vår huvudtjänst.
Post Reply
D-dab
Posts: 2
Joined: Sat 20 April 2024, 18:07

WIreguard tillåt lokalt nätverk och skapa kill switch - Linux Fedora

Post by D-dab »

Har försökt på många olika sätt ändra ip allowed list men efter att lagt till IPv4 IPv6 adress ranges så startar inte wireguard korrekt och får ingen
vpn anslutning. Hur att göra för att ändra i conf filen så att tillåter lokalt nätverk och även att lägga till en kill switch om det går? I Windows funkade det att starta wireguard med ändrad ip allow list men inte i Linux Fedora.

Om exempel ändrar IP allowed list till

AllowedIPs = 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, 2000::/3, fc00::/7, fe80::/10, ::1/128

funkar inte


eller försöker lägga till en kill switch under [Interface]

PostUp = iptables -A OUTPUT ! -o wg0 -m mark ! --mark $(wg show wg0 fwmark) -j #REJECT
PreDown = iptables -D OUTPUT ! -o wg0 -m mark ! --mark $(wg show wg0 fwmark) -j #REJECT

funkar inte
D-dab
Posts: 2
Joined: Sat 20 April 2024, 18:07

Re: WIreguard tillåt lokalt nätverk och skapa kill switch - Linux Fedora

Post by D-dab »

Lyckades hitta en lösning nu av en slump, vet inte om det är rätt. Ändrade IP allow list till:

AllowedIPs = 0.0.0.0/1, 10.0.0.0/8, 172.16.0.0/12, 192.168.0.0/16, 2000::/3, fc00::/7, fe80::/10, ::1/128
Post Reply