Page 1 of 1

PPTP efter att Wireguard aktiverats

Posted: Fri 2 September 2022, 14:01
by yetausername
Hej,

Jag har två frågor:

* Jag har prövat att använda wireguard via Lex (gratistjänsten). Jag kan nu inte koppla upp mig med pptp längre. Jag vet dock att pptp fortfarande inte är nedstängt då jag känner andra som ansluter till Lex med pptp fortfarande. Är det så att möjligheten att ansluta sig med pptp stängs ner användarspecifikt när man ansluter med wireguard första gången? (Isåfall kan jag sluta felsöka varför jag inte kan ansluta med pptp).

* När kommer anslutning med pptp stängas ner för övriga användare? Denna fråga är mest ställd å min kompis vägnar, då han kommer behöva byta OS för anslutning med wireguard.

Tack för hjälpen, och tack för en bra tjänst!

Re: PPTP efter att Wireguard aktiverats

Posted: Sun 16 October 2022, 15:18
by abderoid
Hej!

Vi har ännu inte beslut som om slutdatum för Lex PPTP-tjänsten. Det finns dock ingen sådan koppling som inaktiverar PPTP för de som börjar använda Lex Wireguard.

Vi rekommenderar inte att man använder Lex PPTP längre, men den vanligaste orsaken till problem med uppkoppling till den är att man inte explicit deaktiverat kryptering i inställningarna för pptp-uppkopplingen (kryptering måste alltså vara avstängt för att lyckas med uppkoppling mot lex pptp).