Page 1 of 1

Integrity + Synology

Posted: Wed 19 January 2022, 18:38
by ivan_bystrik
När jag väljer Ingerity VPN som Network Interface på min DS220+ jag får felmeddelande "Port forwarding rules disabled".

Har jag fortfarande samma integritetsskyddet? Hur kan man bli av felmeddelandet?