Page 1 of 1

Tutorial/guide för installera Openvpn Client på Asus Merlinwrt?

Posted: Sun 12 September 2021, 09:23
by Elin3
Gjorde en ny reset och började om men körde fast igen. Inte helt lätt att få till känns det som.

Asus-routrar som kör Merlinwrt är ändå hyfsat förekommande idag - finns det någon som skulle vilja hjälpa till med en tutorial för konfigureringen?

Ni som fått detta att fungera:
- VPNClient: vilka options i routerns gränssitt behöver ändras efter att ha återställt till factory settings (dvs klickat på knappen Default)
- VPNClient - Custom Configuration: vad ska stå här?
- IPv6: disabled som default
- WAN - Connect to DNS Server automatically: räcker det att välja No och ange Primär DNS: 98.128.186.86 / Sekundär DNS: 155.4.89.136
- Något annat?