Problem efter flushing av DNS Cache

Vår huvudtjänst.
leo1209
Inlägg: 2
Blev medlem: tis 18 juni 2019, 09:38

Problem efter flushing av DNS Cache

Inlägg av leo1209 »

Jag har använt integrity VPN smärtfritt i flera månader men fick problem på min macbook pro (kör mojave v10.14.5) efter att CleanMyMacX (https://macpaw.com/cleanmymac) körde ett "Flush DNS Cache" script som en del av sitt regelbundna underhållningsprogram.

När jag är uppkopplad mot annat nätverk än mitt hemmanätverk, som på ett öppet flygplats-wifi där jag behöver VPNen som mest, så stryps all åtkomst till Internet. Så fort jag slår av VPNen så funkar allt igen.

Misstänker att det är något som ska läggas in i search domains-rutan under DNS-inställningar (se bifogad skärmdump) eftersom jag har för mig att det fanns någon sträng där rörande integrity eller tunnelblick.

Någon som vet vad som kan vara fel?

Tack,
Leo
Bilagor
Screenshot 2019-06-18 at 09.48.34.png
Screenshot 2019-06-18 at 09.48.34.png (201.5 KiB) Visad 3414 gånger
Senast redigerad av leo1209 den ons 19 juni 2019, 10:20, redigerad totalt 1 gånger.
leo1209
Inlägg: 2
Blev medlem: tis 18 juni 2019, 09:38

Re: Problem efter DNS

Inlägg av leo1209 »

Utdrag från loggen:
*Tunnelblick: macOS 10.14.5; Tunnelblick 3.7.9a (build 5321); prior version 3.7.9 (build 5320); Admin user
git commit 3bc6323981ad473267f251beb8b8c77d2dc69510


Configuration Integrity_20190527

"Sanitized" condensed configuration file for /Library/Application Support/Tunnelblick/Shared/Integrity_20190527.tblk:

client
dev tun
proto udp
remote openvpn.integrity.st 1197
remote-random
resolv-retry infinite
reneg-sec 0
nobind
persist-key
persist-tun
ca ca.crt
tls-auth tls.key 1
verb 3
mute 10
auth-user-pass
explicit-exit-notify 2
cipher aes-256-cbc
auth SHA512
script-security 2
remote-cert-tls server
compress lzo


================================================================================

Files in Integrity_20190527.tblk:
Contents/Resources/ca.crt
Contents/Resources/tls.key
Contents/Resources/config.ovpn

================================================================================

Configuration preferences:

autoConnect = 1
-onSystemStart = 0
useDNS = 0
-runMtuTest = 0
-keychainHasUsernameAndPassword = 1
-notOKToCheckThatIPAddressDidNotChangeAfterConnection = 0
-doNotDisableIpv6onTun = 1
-alwaysShowLoginWindow = 0
-lastConnectionSucceeded = 1

================================================================================

Wildcard preferences:

-notOKToCheckThatIPAddressDidNotChangeAfterConnection = 0

================================================================================

Program preferences:

launchAtNextLogin = 1
tunnelblickVersionHistory = (
"3.7.9a (build 5321)",
"3.7.9 (build 5320)",
"3.7.8 (build 5180)"
)
lastLaunchTime = 582464035.663615
doNotShowSplashScreen = 0
showConnectedDurations = 1
lastLanguageAtLaunchWasRTL = 0
connectionWindowDisplayCriteria = showWhenConnectingAndConnected
maxLogDisplaySize = 102400
lastConnectedDisplayName = Integrity_20190527
keyboardShortcutIndex = 1
updateCheckAutomatically = 1
updateCheckBetas = 0
NSWindow Frame SettingsSheetWindow = 766 357 829 524 0 0 1680 1027
NSWindow Frame ConnectingWindow = 957 833 389 187 0 0 2304 1273
NSWindow Frame SUUpdateAlert = 530 495 620 392 0 0 1680 1027
detailsWindowFrameVersion = 5321
detailsWindowFrame = {{393, 508}, {920, 468}}
detailsWindowLeftFrame = {{0, 0}, {165, 350}}
detailsWindowViewIndex = 0
detailsWindowConfigurationsTabIdentifier = settings
leftNavSelectedDisplayName = Integrity_20190527
AdvancedWindowTabIdentifier = whileConnected
haveDealtWithOldTunTapPreferences = 1
haveDealtWithOldLoginItem = 1
haveDealtWithAfterDisconnect = 1
SUEnableAutomaticChecks = 1
SUScheduledCheckInterval = 86400
SULastCheckTime = 2019-06-18 11:18:45 +0000
SUHasLaunchedBefore = 1
WebKitDefaultFontSize = 16
WebKitStandardFont = Times

================================================================================

Tunnelblick Log:

2019-06-18 13:18:39.084102 *Tunnelblick: macOS 10.14.5; Tunnelblick 3.7.9a (build 5321); prior version 3.7.9 (build 5320)
2019-06-18 13:18:39.237214 *Tunnelblick: Attempting connection with Integrity_20190527; Set nameserver = 768; not monitoring connection
2019-06-18 13:18:39.237483 *Tunnelblick: openvpnstart start Integrity_20190527.tblk 64789 768 0 3 1 16688 -ptADGNWradsgnw 2.4.7-openssl-1.0.2r
2019-06-18 13:18:39.302281 *Tunnelblick: openvpnstart starting OpenVPN
2019-06-18 13:18:39.670714 OpenVPN 2.4.7 x86_64-apple-darwin [SSL (OpenSSL)] [LZO] [LZ4] [PKCS11] [MH/RECVDA] [AEAD] built on Jun 3 2019
2019-06-18 13:18:39.670783 library versions: OpenSSL 1.0.2r 26 Feb 2019, LZO 2.10
2019-06-18 13:18:39.672143 MANAGEMENT: TCP Socket listening on [AF_INET]127.0.0.1:64789
2019-06-18 13:18:39.672198 Need hold release from management interface, waiting...
2019-06-18 13:18:39.858657 *Tunnelblick: openvpnstart log:
OpenVPN started successfully.
Command used to start OpenVPN (one argument per displayed line):
/Applications/Tunnelblick.app/Contents/Resources/openvpn/openvpn-2.4.7-openssl-1.0.2r/openvpn
--daemon
--log /Library/Application Support/Tunnelblick/Logs/-SLibrary-SApplication Support-STunnelblick-SShared-SIntegrity_20190527.tblk-SContents-SResources-Sconfig.ovpn.768_0_3_1_16688.64789.openvpn.log
--cd /Library/Application Support/Tunnelblick/Shared/Integrity_20190527.tblk/Contents/Resources
--machine-readable-output
--setenv IV_GUI_VER "net.tunnelblick.tunnelblick 5321 3.7.9a (build 5321)"
--verb 3
--config /Library/Application Support/Tunnelblick/Shared/Integrity_20190527.tblk/Contents/Resources/config.ovpn
--setenv TUNNELBLICK_CONFIG_FOLDER /Library/Application Support/Tunnelblick/Shared/Integrity_20190527.tblk/Contents/Resources
--verb 3
--cd /Library/Application Support/Tunnelblick/Shared/Integrity_20190527.tblk/Contents/Resources
--management 127.0.0.1 64789 /Library/Application Support/Tunnelblick/kpapkmbelcbiaengednbeemijneaadbfagalpgbn.mip
--management-query-passwords
--management-hold
--script-security 2
2019-06-18 13:18:39.868557 MANAGEMENT: Client connected from [AF_INET]127.0.0.1:64789
2019-06-18 13:18:39.874499 MANAGEMENT: CMD 'pid'
2019-06-18 13:18:39.874559 MANAGEMENT: CMD 'auth-retry interact'
2019-06-18 13:18:39.874590 MANAGEMENT: CMD 'state on'
2019-06-18 13:18:39.874659 MANAGEMENT: CMD 'state'
2019-06-18 13:18:39.874722 MANAGEMENT: CMD 'bytecount 1'
2019-06-18 13:18:39.875037 *Tunnelblick: Established communication with OpenVPN
2019-06-18 13:18:39.875897 *Tunnelblick: >INFO:OpenVPN Management Interface Version 1 -- type 'help' for more info
2019-06-18 13:18:39.878781 MANAGEMENT: CMD 'hold release'
2019-06-18 13:18:39.891412 *Tunnelblick: Obtained VPN username and password from the Keychain
2019-06-18 13:18:39.891643 MANAGEMENT: CMD 'username "Auth" "in027741"'
2019-06-18 13:18:39.891797 MANAGEMENT: CMD 'password [...]'
2019-06-18 13:18:39.896986 Outgoing Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
2019-06-18 13:18:39.897018 Incoming Control Channel Authentication: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
2019-06-18 13:18:39.897360 MANAGEMENT: >STATE:1560856719,RESOLVE,,,,,,
2019-06-18 13:18:42.405796 TCP/UDP: Preserving recently used remote address: [AF_INET]176.10.248.202:1197
2019-06-18 13:18:42.405924 Socket Buffers: R=[786896->786896] S=[9216->9216]
2019-06-18 13:18:42.405954 UDP link local: (not bound)
2019-06-18 13:18:42.405979 UDP link remote: [AF_INET]176.10.248.202:1197
2019-06-18 13:18:42.406204 MANAGEMENT: >STATE:1560856722,WAIT,,,,,,
2019-06-18 13:18:42.658333 MANAGEMENT: >STATE:1560856722,AUTH,,,,,,
2019-06-18 13:18:42.658378 TLS: Initial packet from [AF_INET]176.10.248.202:1197, sid=ddab8b94 ee0951c8
2019-06-18 13:18:42.658525 WARNING: this configuration may cache passwords in memory -- use the auth-nocache option to prevent this
2019-06-18 13:18:42.896643 VERIFY OK: depth=1, C=SE, ST=S, L=Stockholm, O=5july.org, OU=integrityvpn, CN=5july.org CA, name=integrityvpn, emailAddress=admin@integrity.st
2019-06-18 13:18:42.899267 VERIFY KU OK
2019-06-18 13:18:42.899331 Validating certificate extended key usage
2019-06-18 13:18:42.899355 ++ Certificate has EKU (str) TLS Web Server Authentication, expects TLS Web Server Authentication
2019-06-18 13:18:42.899373 VERIFY EKU OK
2019-06-18 13:18:42.899392 VERIFY OK: depth=0, C=SE, ST=S, L=Stockholm, O=5july.org, OU=integrityvpn, CN=integrityvpn, name=integrityvpn, emailAddress=admin@integrity.st
2019-06-18 13:18:43.297798 Control Channel: TLSv1.2, cipher TLSv1/SSLv3 DHE-RSA-AES256-GCM-SHA384, 4096 bit RSA
2019-06-18 13:18:43.297899 [integrityvpn] Peer Connection Initiated with [AF_INET]176.10.248.202:1197
2019-06-18 13:18:44.571266 MANAGEMENT: >STATE:1560856724,GET_CONFIG,,,,,,
2019-06-18 13:18:44.571448 SENT CONTROL [integrityvpn]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)
2019-06-18 13:18:44.617795 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY,ifconfig-ipv6 fdf1:8056:6ebe:1::137/64 fdf1:8056:6ebe:1::1,route-gateway 10.251.16.1,topology subnet,route 176.10.248.202 255.255.255.255 net_gateway,redirect-gateway def1,dhcp-option DNS 213.80.98.2,dhcp-option DNS 213.80.101.3,dhcp-option DNS 79.136.77.113,tun-ipv6,route-ipv6 2000::/3,ping 5,ping-restart 30,ifconfig 10.251.16.57 255.255.255.0'
2019-06-18 13:18:44.618115 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified
2019-06-18 13:18:44.618153 OPTIONS IMPORT: --ifconfig/up options modified
2019-06-18 13:18:44.618172 OPTIONS IMPORT: route options modified
2019-06-18 13:18:44.618189 OPTIONS IMPORT: route-related options modified
2019-06-18 13:18:44.618205 OPTIONS IMPORT: --ip-win32 and/or --dhcp-option options modified
2019-06-18 13:18:44.618413 Outgoing Data Channel: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
2019-06-18 13:18:44.618443 Outgoing Data Channel: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
2019-06-18 13:18:44.618503 Incoming Data Channel: Cipher 'AES-256-CBC' initialized with 256 bit key
2019-06-18 13:18:44.618526 Incoming Data Channel: Using 512 bit message hash 'SHA512' for HMAC authentication
2019-06-18 13:18:44.618969 GDG6: remote_host_ipv6=n/a
2019-06-18 13:18:44.619006 GDG6: problem writing to routing socket
2019-06-18 13:18:44.619117 Opening utun (connect(AF_SYS_CONTROL)): Resource busy (errno=16)
2019-06-18 13:18:44.619381 Opened utun device utun1
2019-06-18 13:18:44.619507 MANAGEMENT: >STATE:1560856724,ASSIGN_IP,,10.251.16.57,,,,,fdf1:8056:6ebe:1::137
2019-06-18 13:18:44.619567 /sbin/ifconfig utun1 delete
ifconfig: ioctl (SIOCDIFADDR): Can't assign requested address
2019-06-18 13:18:44.630450 NOTE: Tried to delete pre-existing tun/tap instance -- No Problem if failure
2019-06-18 13:18:44.630539 /sbin/ifconfig utun1 10.251.16.57 10.251.16.57 netmask 255.255.255.0 mtu 1500 up
2019-06-18 13:18:44.633609 /sbin/route add -net 10.251.16.0 10.251.16.57 255.255.255.0
add net 10.251.16.0: gateway 10.251.16.57
2019-06-18 13:18:44.639449 /sbin/ifconfig utun1 inet6 fdf1:8056:6ebe:1::137/64
2019-06-18 13:18:44.643809 add_route_ipv6(fdf1:8056:6ebe:1::/64 -> fdf1:8056:6ebe:1::137 metric 0) dev utun1
2019-06-18 13:18:44.643862 /sbin/route add -inet6 fdf1:8056:6ebe:1:: -prefixlen 64 -iface utun1
route: writing to routing socket: File exists
add net fdf1:8056:6ebe:1::: gateway utun1: File exists
2019-06-18 13:18:44.648795 /sbin/route add -net 176.10.248.202 192.168.43.191 255.255.255.255
add net 176.10.248.202: gateway 192.168.43.191
2019-06-18 13:18:44.652341 /sbin/route add -net 0.0.0.0 10.251.16.1 128.0.0.0
add net 0.0.0.0: gateway 10.251.16.1
2019-06-18 13:18:44.655250 /sbin/route add -net 128.0.0.0 10.251.16.1 128.0.0.0
add net 128.0.0.0: gateway 10.251.16.1
2019-06-18 13:18:44.658414 MANAGEMENT: >STATE:1560856724,ADD_ROUTES,,,,,,
2019-06-18 13:18:44.658466 /sbin/route add -net 176.10.248.202 192.168.43.191 255.255.255.255
route: writing to routing socket: File exists
add net 176.10.248.202: gateway 192.168.43.191: File exists
2019-06-18 13:18:44.661649 add_route_ipv6(2000::/3 -> fdf1:8056:6ebe:1::1 metric -1) dev utun1
2019-06-18 13:18:44.661692 /sbin/route add -inet6 2000:: -prefixlen 3 -iface utun1
add net 2000::: gateway utun1
2019-06-18 13:18:44.665175 Initialization Sequence Completed
2019-06-18 13:18:44.665254 MANAGEMENT: >STATE:1560856724,CONNECTED,SUCCESS,10.251.16.57,176.10.248.202,1197,,,fdf1:8056:6ebe:1::137
2019-06-18 13:18:44.810744 *Tunnelblick: No 'connected.sh' script to execute
2019-06-18 13:18:44.874637 *Tunnelblick: DNS address 1.0.0.1 is being routed through the VPN
2019-06-18 13:18:44.980278 *Tunnelblick: DNS address 1.1.1.1 is being routed through the VPN
2019-06-18 13:18:45.086180 *Tunnelblick: DNS address 208.67.220.220 is being routed through the VPN
2019-06-18 13:18:45.414087 *Tunnelblick: DNS address 208.67.222.222 is being routed through the VPN
2019-06-18 13:18:45.414520 *Tunnelblick: DNS address 8.8.4.4 is being routed through the VPN
2019-06-18 13:18:45.414862 *Tunnelblick: DNS address 8.8.8.8 is being routed through the VPN
2019-06-18 13:18:50.459290 *Tunnelblick: This computer's apparent public IP address changed from 94.234.32.82 before connection to 176.10.248.203 after connection

================================================================================

Network services:

An asterisk (*) denotes that a network service is disabled.
USB 10/100/1000 LAN
Wi-Fi
Bluetooth PAN
Thunderbolt Bridge

Wi-Fi Power (en0): On

================================================================================

ifconfig output:

lo0: flags=8049<UP,LOOPBACK,RUNNING,MULTICAST> mtu 16384
options=1203<RXCSUM,TXCSUM,TXSTATUS,SW_TIMESTAMP>
inet 127.0.0.1 netmask 0xff000000
inet6 ::1 prefixlen 128
inet6 fe80::1%lo0 prefixlen 64 scopeid 0x1
nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
gif0: flags=8010<POINTOPOINT,MULTICAST> mtu 1280
stf0: flags=0<> mtu 1280
XHC1: flags=0<> mtu 0
XHC20: flags=0<> mtu 0
XHC0: flags=0<> mtu 0
en0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether 88:e9:fe:52:69:65
inet 192.168.43.207 netmask 0xffffff00 broadcast 192.168.43.255
media: autoselect
status: active
p2p0: flags=8843<UP,BROADCAST,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 2304
ether 0a:e9:fe:52:69:65
media: autoselect
status: inactive
awdl0: flags=8943<UP,BROADCAST,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1484
ether 56:a0:5e:68:df:06
inet6 fe80::54a0:5eff:fe68:df06%awdl0 prefixlen 64 scopeid 0xa
nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
media: autoselect
status: active
en3: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=60<TSO4,TSO6>
ether f6:00:64:68:39:05
media: autoselect <full-duplex>
status: inactive
en4: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=60<TSO4,TSO6>
ether f6:00:64:68:39:04
media: autoselect <full-duplex>
status: inactive
en1: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=60<TSO4,TSO6>
ether f6:00:64:68:39:01
media: autoselect <full-duplex>
status: inactive
en2: flags=8963<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,PROMISC,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=60<TSO4,TSO6>
ether f6:00:64:68:39:00
media: autoselect <full-duplex>
status: inactive
bridge0: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
options=63<RXCSUM,TXCSUM,TSO4,TSO6>
ether f6:00:64:68:39:01
Configuration:
id 0:0:0:0:0:0 priority 0 hellotime 0 fwddelay 0
maxage 0 holdcnt 0 proto stp maxaddr 100 timeout 1200
root id 0:0:0:0:0:0 priority 0 ifcost 0 port 0
ipfilter disabled flags 0x2
member: en1 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
ifmaxaddr 0 port 13 priority 0 path cost 0
member: en2 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
ifmaxaddr 0 port 14 priority 0 path cost 0
member: en3 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
ifmaxaddr 0 port 11 priority 0 path cost 0
member: en4 flags=3<LEARNING,DISCOVER>
ifmaxaddr 0 port 12 priority 0 path cost 0
media: <unknown type>
status: inactive
utun0: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 2000
inet6 fe80::61da:f845:1d00:5123%utun0 prefixlen 64 scopeid 0x10
nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
en5: flags=8863<UP,BROADCAST,SMART,RUNNING,SIMPLEX,MULTICAST> mtu 1500
ether ac:de:48:00:11:22
inet6 fe80::aede:48ff:fe00:1122%en5 prefixlen 64 scopeid 0x7
nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>
media: autoselect
status: active
utun1: flags=8051<UP,POINTOPOINT,RUNNING,MULTICAST> mtu 1500
inet 10.251.16.57 --> 10.251.16.57 netmask 0xffffff00
inet6 fe80::8ae9:feff:fe52:6965%utun1 prefixlen 64 scopeid 0x11
inet6 fdf1:8056:6ebe:1::137 prefixlen 64
nd6 options=201<PERFORMNUD,DAD>

================================================================================

Non-Apple kexts that are loaded:

Index Refs Address Size Wired Name (Version) UUID <Linked Against>
83 0 0xffffff7f80f8d000 0x5000 0x5000 com.bitdefender.SelfProtect (1.2.12) 495EE2DC-C38A-30F1-8CD4-C65BD5287D51 <6 5 3 2 1>
169 0 0xffffff7f83baf000 0x8000 0x8000 com.malwarebytes.mbam.rtprotection (3.8.17) F585CC73-569E-3704-9AA7-BDE0EC278F93 <6 5 3 1>
170 0 0xffffff7f80f82000 0x6000 0x6000 com.bitdefender.FileProtect (1) 20EFA938-77E4-390A-9ED8-94E812C1E7BE <6 5 1>
171 0 0xffffff7f80d11000 0x3000 0x3000 com.bitdefender.TMProtection (5.0.0) 8E4E6537-0E08-3AF8-AE4C-4C5AA13E6927 <5 1>
172 0 0xffffff7f83bb7000 0x15000 0x15000 com.google.drivefs.filesystems.dfsfuse (31.0.16) 2711E483-44C6-3200-A9A7-C501A6382A73 <8 6 5 3 1>

================================================================================

Console Log:

2019-06-18 13:18:39.083515 Tunnelblick[37678] Cleared 'expect disconnect 0 -SLibrary-SApplication Support-STunnelblick-SShared-SIntegrity_20190527-Dtblk-SContents-SResources'
Skriv svar